Bible Verses

I Timothy 2:12

But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet.

Escritura tomada de La Biblia de las Américas® (LBLA), Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation Usado con permiso. LBLA.com